Nikolaikirkestræde 18

BBR-nummer 573-30044
Vurderinger Arkitektonisk værdi 6
Kulturhistorisk værdi 5
Bevaringsværdi 5
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 39
Opførelsesår 1880
Ombygget
Ejer Ann Birkkjær Larsen
Vurdering af huset
Tag og kviste
83%
Ydermur, gesims og sokkel
90%
Vinduer og tagvinduer
53%
Døre og porte
50%
Tagrender og nedløb
0%
Facadens symmetri og skiltning
50%
Samlet
54%
Bemærkning