Nikolaikirkestræde 20

BBR-nummer 573-30052
Vurderinger Arkitektonisk værdi 6
Kulturhistorisk værdi 6
Bevaringsværdi 5
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 30
Opførelsesår 1880
Ombygget
Ejer Peter Astrup Jensen
Vurdering af huset
Tag og kviste
83%
Ydermur, gesims og sokkel
90%
Vinduer og tagvinduer
80%
Døre og porte
100%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
75%
Samlet
88%
Bemærkning