Nikolaikirkestræde 9

BBR-nummer 573-29933
Vurderinger Arkitektonisk værdi 7
Kulturhistorisk værdi 7
Bevaringsværdi 7
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 93
Opførelsesår 1919
Ombygget
Ejer Greta Erna Bott
Vurdering af huset
Tag og kviste
0%
Ydermur, gesims og sokkel
50%
Vinduer og tagvinduer
33%
Døre og porte
50%
Tagrender og nedløb
80%
Facadens symmetri og skiltning
50%
Samlet
44%
Bemærkning