Nygade 11d

BBR-nummer 573-31989
Vurderinger Arkitektonisk værdi 6
Kulturhistorisk værdi 5
Bevaringsværdi 6
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 169
Opførelsesår 1832
Ombygget 2002
Ejer Thorbjørn Lauridsen
Vurdering af huset
Tag og kviste
0%
Ydermur, gesims og sokkel
50%
Vinduer og tagvinduer
13%
Døre og porte
50%
Tagrender og nedløb
80%
Facadens symmetri og skiltning
60%
Samlet
42%
Bemærkning