Østergade 18

BBR-nummer 573-56337
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 77
Opførelsesår 1914
Ombygget 2006
Ejer Anne-Lise Svane Pedersen
Vurdering af huset
Tag og kviste
93%
Ydermur, gesims og sokkel
95%
Vinduer og tagvinduer
100%
Døre og porte
90%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
75%
Samlet
92%
Bemærkning