Østervold 14

BBR-nummer 573-56523
Vurderinger Arkitektonisk værdi 5
Kulturhistorisk værdi 5
Bevaringsværdi 5
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 214
Opførelsesår 1900
Ombygget
Ejer Birgitte Lange Thomsen
Vurdering af huset
Tag og kviste
83%
Ydermur, gesims og sokkel
100%
Vinduer og tagvinduer
93%
Døre og porte
90%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
90%
Samlet
93%
Bemærkning