Østervold 24

BBR-nummer 573-56620
Vurderinger Arkitektonisk værdi 6
Kulturhistorisk værdi 5
Bevaringsværdi 5
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 273
Opførelsesår 1891
Ombygget 2001
Ejer IVERSEN ApS
Vurdering af huset
Tag og kviste
83%
Ydermur, gesims og sokkel
90%
Vinduer og tagvinduer
93%
Døre og porte
80%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
90%
Samlet
89%
Bemærkning