Skolevej 6

BBR-nummer 573-40341
Vurderinger Arkitektonisk værdi 4
Kulturhistorisk værdi 5
Bevaringsværdi 4
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 100
Opførelsesår 1905
Ombygget 2000
Ejer Dorte Skødt Hembo og Tommy O Sørensen
Vurdering af huset
Tag og kviste
83%
Ydermur, gesims og sokkel
100%
Vinduer og tagvinduer
100%
Døre og porte
100%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
95%
Samlet
96%
Bemærkning