Slotsgade 23

BBR-nummer 573-40988
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 71
Opførelsesår 1953
Ombygget
Ejer Ann-Kirstine Overgaard
Vurdering af huset
Tag og kviste
50%
Ydermur, gesims og sokkel
50%
Vinduer og tagvinduer
53%
Døre og porte
50%
Tagrender og nedløb
60%
Facadens symmetri og skiltning
50%
Samlet
52%
Bemærkning