Spigerborgade 11

BBR-nummer 573-41992
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 66
Opførelsesår 1880
Ombygget
Ejer Palle Frandsen
Vurdering af huset
Tag og kviste
100%
Ydermur, gesims og sokkel
100%
Vinduer og tagvinduer
80%
Døre og porte
100%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
80%
Samlet
93%
Bemærkning