Spigerborgade 17

BBR-nummer 573-42069
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 75
Opførelsesår 1875
Ombygget 1975
Ejer Jørgen Krog-Meyer
Vurdering af huset
Tag og kviste
93%
Ydermur, gesims og sokkel
90%
Vinduer og tagvinduer
100%
Døre og porte
90%
Tagrender og nedløb
80%
Facadens symmetri og skiltning
90%
Samlet
91%
Bemærkning