Spigerborgade 21

BBR-nummer 573-32284
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 145
Opførelsesår 1900
Ombygget 1975
Ejer Mick Sørensen
Vurdering af huset
Tag og kviste
83%
Ydermur, gesims og sokkel
90%
Vinduer og tagvinduer
80%
Døre og porte
80%
Tagrender og nedløb
40%
Facadens symmetri og skiltning
90%
Samlet
77%
Bemærkning