Spigerborgade 4b

BBR-nummer 573-41917
Vurderinger Arkitektonisk værdi 6
Kulturhistorisk værdi 5
Bevaringsværdi 5
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 70
Opførelsesår 1926
Ombygget
Ejer Flemming Nicolai Jensen
Vurdering af huset
Tag og kviste
0%
Ydermur, gesims og sokkel
80%
Vinduer og tagvinduer
67%
Døre og porte
80%
Tagrender og nedløb
80%
Facadens symmetri og skiltning
75%
Samlet
64%
Bemærkning