Spigerborgade 5

BBR-nummer 573-41925
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 98
Opførelsesår 1874
Ombygget
Ejer Finn Schmidt Svensen
Vurdering af huset
Tag og kviste
93%
Ydermur, gesims og sokkel
80%
Vinduer og tagvinduer
53%
Døre og porte
90%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
80%
Samlet
83%
Bemærkning