Spigerborgade 7

BBR-nummer 573-41941
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 101
Opførelsesår 1881
Ombygget 1976
Ejer Arne Møller Espersen
Vurdering af huset
Tag og kviste
97%
Ydermur, gesims og sokkel
95%
Vinduer og tagvinduer
100%
Døre og porte
100%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
100%
Samlet
99%
Bemærkning