Spigerborgade 9

BBR-nummer 573-41976
Vurderinger Arkitektonisk værdi 7
Kulturhistorisk værdi 5
Bevaringsværdi 6
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 100
Opførelsesår 1874
Ombygget
Ejer Niels Ingvart Blok Nielsen
Vurdering af huset
Tag og kviste
0%
Ydermur, gesims og sokkel
75%
Vinduer og tagvinduer
80%
Døre og porte
80%
Tagrender og nedløb
80%
Facadens symmetri og skiltning
90%
Samlet
68%
Bemærkning