Storegade 17a

BBR-nummer 573-43820
Vurderinger Bevaringsværdi 5
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 200
Opførelsesår 1900
Ombygget 1981
Ejer Ejendomsaktieselskabet Varde
Vurdering af huset
Tag og kviste
0%
Ydermur, gesims og sokkel
60%
Vinduer og tagvinduer
0%
Døre og porte
50%
Tagrender og nedløb
40%
Facadens symmetri og skiltning
25%
Samlet
29%
Bemærkning