Storegade 29

BBR-nummer 573-43952
Vurderinger Bevaringsværdi 7
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 32
Opførelsesår 1700
Ombygget
Ejer Ejendomsaktieselskabet Varde
Vurdering af huset
Tag og kviste
93%
Ydermur, gesims og sokkel
50%
Vinduer og tagvinduer
93%
Døre og porte
80%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
60%
Samlet
79%
Bemærkning