Storegade 33

BBR-nummer 573-43995
Vurderinger Arkitektonisk værdi 1
Kulturhistorisk værdi 1
Bevaringsværdi 1
Stilart
Fredet Ja
Bebygget areal 740
Opførelsesår 1786
Ombygget
Ejer DEN KAMPMANNSKE GAARD ApS
Vurdering af huset
Tag og kviste
100%
Ydermur, gesims og sokkel
100%
Vinduer og tagvinduer
100%
Døre og porte
100%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
100%
Samlet
100%
Bemærkning Bygningen er fredet