Storegade 43

Bidrag til husets historie ved at uploade billeder og tekst
2012
Fortsat en markant ejendom i bybilledet. Her er det J.A.K. andelskasse, der har kontor i stueetagen. J.A.K. forlod stedet i 2012, og der er i dag lejligheder i hele ejendommen.
1958
Der har i årenes løb været flere brugere på den meget synlige adresse. Her er det forsikringsselskabet Nye Danske af 1864. Selskabet er i dag efter flere fusioner en del af Baltica
1900
Huset blev opført i 1890 af Vardes store murermester H.F. Hansen for buntmager A.C. Nissen, hvis forretning fik indgang fra hjørnet. Der var plads til yderligere en forretning på hver side. Med indgang fra Nygade Mine Paulsens broderihandel og med indgang fra Storegade Marie Løgstrups trikotagehandel.
1889
På hjørnet af Storegade og Nygade drev buntmager A.C. Nissen sin forretning i et lavt, gammelt hus, som i 1890 blev nedrevet for at give plads til et nyt byggeri i to etager med kælder.