Storegade 62a

BBR-nummer 573-44312
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 168
Opførelsesår 1897
Ombygget 1995
Ejer Finn Kragelund
Vurdering af huset
Tag og kviste
93%
Ydermur, gesims og sokkel
80%
Vinduer og tagvinduer
93%
Døre og porte
60%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
90%
Samlet
86%
Bemærkning