Storegade 79

BBR-nummer 573-44479
Vurderinger Arkitektonisk værdi 5
Kulturhistorisk værdi 5
Bevaringsværdi 4
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal
Opførelsesår
Ombygget
Ejer Bygningsstyrelsen
Vurdering af huset
Tag og kviste
83%
Ydermur, gesims og sokkel
100%
Vinduer og tagvinduer
80%
Døre og porte
60%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
80%
Samlet
84%
Bemærkning