Torvet 1

BBR-nummer 573-49101
Vurderinger Arkitektonisk værdi 4
Kulturhistorisk værdi 4
Bevaringsværdi 4
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 548
Opførelsesår 1890
Ombygget
Ejer Kirsten Fenger Poulsen
Vurdering af huset
Tag og kviste
83%
Ydermur, gesims og sokkel
30%
Vinduer og tagvinduer
0%
Døre og porte
50%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
0%
Samlet
44%
Bemærkning