Vestervold 1

BBR-nummer 573-53087
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 209
Opførelsesår 1989
Ombygget
Ejer Præstegården, Vestervold
Vurdering af huset
Tag og kviste
67%
Ydermur, gesims og sokkel
75%
Vinduer og tagvinduer
93%
Døre og porte
80%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
75%
Samlet
82%
Bemærkning