Vestervold 11a

BBR-nummer 573-74440
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 822
Opførelsesår 1918
Ombygget 1982
Ejer Varde kommune
Vurdering af huset
Tag og kviste
100%
Ydermur, gesims og sokkel
100%
Vinduer og tagvinduer
93%
Døre og porte
90%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
95%
Samlet
96%
Bemærkning