Vestervold 18

BBR-nummer 573-53265
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 70
Opførelsesår 1964
Ombygget 1977
Ejer Egon Kallesøe Lauridsen
Vurdering af huset
Tag og kviste
67%
Ydermur, gesims og sokkel
75%
Vinduer og tagvinduer
33%
Døre og porte
50%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
50%
Samlet
63%
Bemærkning