Vestervold 1b

BBR-nummer 573-53206
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 77
Opførelsesår 1956
Ombygget
Ejer Varde Bolig Administration
Vurdering af huset
Tag og kviste
50%
Ydermur, gesims og sokkel
90%
Vinduer og tagvinduer
33%
Døre og porte
50%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
50%
Samlet
62%
Bemærkning