Vestervold 20

BBR-nummer 573-53303
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 64
Opførelsesår 1920
Ombygget
Ejer Martin Dalsgaard Steffansen
Vurdering af huset
Tag og kviste
0%
Ydermur, gesims og sokkel
75%
Vinduer og tagvinduer
67%
Døre og porte
50%
Tagrender og nedløb
0%
Facadens symmetri og skiltning
25%
Samlet
36%
Bemærkning