Vestervold 26

BBR-nummer 573-53346
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 150
Opførelsesår 1900
Ombygget 1976
Ejer Jacob Hune
Vurdering af huset
Tag og kviste
83%
Ydermur, gesims og sokkel
90%
Vinduer og tagvinduer
33%
Døre og porte
80%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
60%
Samlet
74%
Bemærkning