Vestervold 26b

BBR-nummer 573-53346
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 91
Opførelsesår 1982
Ombygget
Ejer Jacob Hune
Vurdering af huset
Tag og kviste
33%
Ydermur, gesims og sokkel
75%
Vinduer og tagvinduer
53%
Døre og porte
50%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
40%
Samlet
59%
Bemærkning