Vestervold 28

BBR-nummer 573-53354
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 147
Opførelsesår 1897
Ombygget
Ejer Victor Laurberg Pedersen
Vurdering af huset
Tag og kviste
50%
Ydermur, gesims og sokkel
90%
Vinduer og tagvinduer
67%
Døre og porte
80%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
60%
Samlet
74%
Bemærkning