Vestervold 3b

BBR-nummer 573-53109
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 266
Opførelsesår 1894
Ombygget
Ejer STIFTELSEN ALDERSLY VESTERVOLD
Vurdering af huset
Tag og kviste
67%
Ydermur, gesims og sokkel
90%
Vinduer og tagvinduer
93%
Døre og porte
90%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
75%
Samlet
86%
Bemærkning