Vestervold 4

BBR-nummer 573-53117
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 97
Opførelsesår 1905
Ombygget 1981
Ejer Ove Thomsen
Vurdering af huset
Tag og kviste
67%
Ydermur, gesims og sokkel
90%
Vinduer og tagvinduer
80%
Døre og porte
90%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
75%
Samlet
84%
Bemærkning