Vestervold 5

BBR-nummer 573-53125
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 96
Opførelsesår 1920
Ombygget
Ejer Heidi Wiese
Vurdering af huset
Tag og kviste
67%
Ydermur, gesims og sokkel
90%
Vinduer og tagvinduer
80%
Døre og porte
80%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
60%
Samlet
79%
Bemærkning