Vestervold 8

BBR-nummer 573-53168
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 48
Opførelsesår 1965
Ombygget
Ejer Ellen Noomi Rode
Vurdering af huset
Tag og kviste
67%
Ydermur, gesims og sokkel
75%
Vinduer og tagvinduer
33%
Døre og porte
50%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
50%
Samlet
63%
Bemærkning