Vestervold 9

BBR-nummer 573-53176
Vurderinger
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 110
Opførelsesår 1922
Ombygget
Ejer Haughe Hein Hansen
Vurdering af huset
Tag og kviste
83%
Ydermur, gesims og sokkel
90%
Vinduer og tagvinduer
93%
Døre og porte
90%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
80%
Samlet
89%
Bemærkning