Grydergade 9a

BBR-nummer 573-13646
Vurderinger Arkitektonisk værdi 3
Kulturhistorisk værdi 3
Bevaringsværdi 3
Stilart
Fredet Nej
Bebygget areal 247
Opførelsesår 1997
Ombygget
Ejer Hanne Lange
Vurdering af huset
Tag og kviste
83%
Ydermur, gesims og sokkel
90%
Vinduer og tagvinduer
67%
Døre og porte
80%
Tagrender og nedløb
100%
Facadens symmetri og skiltning
90%
Samlet
85%
Bemærkning