Grydergade 9a

Bidrag til husets historie ved at uploade billeder og tekst
Maj 2013
Ejendommen bliver første gang omtalt i 1821, da den nedbrændte sammen med en stor del af den gamle bymidte. Den bliver genopført og figurerer igen i vurderingsrapporten fra 1847, hvor ejendommen består af et 4-fags forhus og kamre, enfags sidehus til bryggers samt kamre og en 5 fags bagbygning til stald og avlsbrug. Forhuset bliver opført i 2 etager i 1891. Bogtrykker Brendstrup købte ejendommen og startede i 1872 Ribe Amts Tidende. Sidebygningen blev forlænget og forsynet med 9 stk. 3 fags vinduer for at sætterne kunne få mest muligt dagslys ind til deres arbejde. Avisen bliver trykt i den store bagbygning, hvor der på 1. sal blev opsat hejseværk til de store papirruller, der blev opbevaret oven på selve trykkeriet. Da Ribe Amts Tidende i 1934 blev overtaget af Vestkysten købte Svend Lange (min svigerfar) ejendommen og flyttede sin virksomhed 'Julius Lange & Søn' fra den Palludanske gård. Han indrettede kontor til højre for porten. Til venstre for porten startede Ribe Amts Bogtrykkeri, der fungerede til ca. 1985. Den lange sidebygning blev indrettet med reoler til stoffer, og den game 7 m lange egetræsdisk med skuffer og specielle huller med messingbeslag beregnet til mønter. Her kom skræddere fra oplandet ind og gjorde deres indkøb. Den store bagbygning blev først anvendt til indleveringssted af uld- og senere til tæpper fra Højer Tæppefabrik. Til venstre for udgangen til haven var der indrettet en eller 2 lejligheder - og der er forøvrigt stadig en nulevende person i Varde, der har boet der under 2. verdenskrig. I den lille sidebygning var indrettet vaskehus (grukedlen står der stadig), og gamle lokummer med tremmer for dørene. De blev brugt indtil 30'erne, hvor Svend Lange installerede toiletter i forhuset tillige med centralvarme, først koksfyret og senere oliefyret. I begyndelsen af århundredet blev hele 1. salen af forhuset beboet af kredslæge Jacobsen, der indrettede konsultation til højre for porten. Senere blev 1. salen opdelt i 2 lejligheder.
2012