Om skiltning

Her ses en række eksempler på butiks - og facadeskilte, der alle fortæller, hvad der handles med i butikken og samtidig giver et yderst personligt præg. Vigtigst af alt er dog at man ved denne type skiltning vil bidrage til det samlede helhedsindtryk af midtbyen.